کارگاه  توجیهی باشگاه‌های حاضر در لیگ شنا برگزار شد

جلسه توجیهی مربیان و نمایندگان باشگاه های حاضر در لیگ برتر شنا (مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ در راستای برگزاری هر چه بهتر سیزدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاههای کشور (جام خلیج فارس) کارگاه  توجیهی  ویژه مربیان باشگاههای حاضر درمسابقات شنای باشگاههای کشور برگزار شد.

اولین مرحله لیگ شنا  از روز پنجشنبه ۲۸ لغایت جمعه ۲۹ آبانماه جاری در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران  با حضور ۱۱ تیم برگزار می‌شود. در همین راستا امروز (چهارشنبه) مورخ ۲۰ آبان از ساعت ۹ لغایت ۱۳ کارگاه توجیهی ویژه مربیان باشگاه‌های شنای حاضر در مسابقات با موضوع آشنایی مربیان با جدیدترین قوانین و مسایل فنی و نحوه برگزاری مسابقات توسط آقای ابراهیم راشدی  برگزار شد.

در این جلسه فرشاد کرمی (مسئول کمیته فنی شنا)،عبدالرضا ریاحی (مسئول سازمان مسابقات ودبیرکمیته فنی شنا) و ابراهیم راشدی (مسئول کمیته برنامه ریزی و ارزیابی داوران شنا) برنامه های برگزاری مسابقات را با نمایندگان تیم ها و مربیان مرور کردند. همچنین با نظرمربیان ترتیب رشته های مسابقات نیز به تصویب رسید.

  • اسامی شرکت کنندگان در کارگاه توجیهی شامل :
نام و نام خانوادگینام باشگاهنام و نام خانوادگینام باشگاه
حشمت اله اجاقپاس قوامیناردشیر منصوریپاس قوامین
سیدمحمدرضا نجفیپاس قوامینعزت اله متولیپاس قوامین
حامد دبستانیشهید شهبازی زنجانمحمد بیداریاننفت تهران
خشایار حضرتیسرزمین موجهای آبی مشهدجواد جعفریشهیدشوشتری آموزشگاههای نیشابور
اکبر زاد ضیاءبریمقاومتپیام جلالینفت و گاز امیدیه
سیدمحمد موسویموج تهرانرسول شهرآبادیناجیان راستین البرز

 

انتهای پیام